dilluns, 17 d’octubre de 2011

LLEGIR MARIA ROSA

ACTIVITATS

Cadascú haurà de fer aquestes activitats inicials,a més de cercar els 14 punts de sota en l'escena que teniu assignada. I també haureu de fer algunes preguntes concretes de l'escena determinada que us ha tocat que teniu aquí mateix.

Activitats introductòries:
1. Cerca els moviments literaris del Romanticisme, Realisme i Naturalisme, i enumera quines són les característiques d'aquests moviments. Penseu que només tenint clars els conceptes a l'entorn de la vida i de la naturalesa humana que proposen aquests moviments podrem entendre i analitzar amb encert l'obra del nostre autor i en concret Maria Rosa.

2. Quin és el sistema econòmic que acaba triomfant al segle XIX?

3. Què és la Renaixença i quin és el seu principal objectiu cultural?

4. Quines dues línies temàtiques fonamentals segueix el teatre del XIX?

5. Data i lloc de naixement d'Àngel Guimerà?

6. De quin diari va arribar a ser director Guimerà?

7. Per quina problemàtica social Guimerà se sentia especialment sensibilitzat?


Activitats Maria Rosa

Àngel Guimerà. "Maria Rosa". Lectura (1)
Comencem la lectura d'aquesta obra del gran Àngel Guimerà.

Procedirem de manera sistemàtica abordant cada escena d'acord amb el pla següent:

1. Resum (breu)
2. Característiques romàntiques i relistes o naturalistes.
3. Espai (real, simbòlic, referencial) i marc temporal (històric,narratiu...).Tipus.
4. Personatges que hi intervenen i caracterització. Tipus.
5. Temes tractats
6. Aspectes socials
7. Simbologia.
8. Conflicte (forces humanes, sobrehumanes, naturals)
9. Mòbils dels personatges.
10. Tipus d'estructura: lineal, discontínua. Anticipacions i retrospeccions.
11. Estructura externa (acte i escena de què formen part )relacionada amb l'estructura interna (plantejament, nus , desenllaç)
12. Exemples dels trets del llenguatge oral col·loquial (repeticions, frases interrogaatives, exclamatives, apel·latius, augmentatius, diminutius, frases inacabades, hipèrbatons, dialectalismes, argots socials...)
13. comparacions, metàfores, hipèrbatons, imatges, sinestèsies.
14. Aspectes a destacar. Aspectes que, lliurement, us cridin l'atenció de la trama, de la relació entre personatges, del tractament que l'autor fa dels continguts de l'obra, etc. En aquest punt el professor podrà proposar temes que resultin interessants per copsar el sentit complet de l'obra.


Àngel Guimerà. "Maria Rosa". Lectura (2)
Escenes 4, 5 i 6

Continuem fent sistemàticament el resum (breu) de totes les escenes i assenyalant aspectes que mereixin una atenció especial. Al mateix temps, responeu també aquestes qüestions:

Escena 4

1. Amb quins arguments Maria Rosa defensa la innocència del seu marit Andreu?

2. Destaca el moment de l'escena que et resulti més dramàtic i comenta'l.

3. Per què totes les sospites recauen sobre l'Andreu? Creus que va ser efectivament ell l'assassí del capatàs?

4. Al final de l'escena hi ha una anticipació dels fets, com un avançament d'esdeveniments futurs. Indica-ho i comenta-ho.

Escena 5

1. Quin personatge apareix en aquesta escena i quina és la seva funció?

Escena 6

1. En aquesta escena assistim al diàleg entre la Maria Rosa i en Marçal. En Marçal és un dels amics més propers de l'Andreu. Quina actitud adopta l'Andreu davant la desesperació de la Maria Rosa?

2. Trobes que hi ha alguna cosa (actitud, comportament, paraules...) en l'Andreu que ens doni a entendre que potser sent "alguna cosa més" per la Maria Rosa. Assenyala-ho i comenta-ho

Escena 7

Monòleg d'en Marçal. Es declara perdudament enamorat de la Maria Rosa. Mira de dissimular-ho, però li costa i pateix. Sap que la Maria Rosa només pensa en el seu home, que és a la presó de Ceuta acusat d'haver matat el capatàs. Ara sabem que és pres de forma injusta: el Marçal es confessa com a l'únic culpable de la mort del capatàs, tot i carregar-li les culpes a l'Andreu. Ho fa per amor, potser? La veritat és que el Marçal no només ha matat el capatàs a sang calenta, sinó que amb tota la premeditació ha deixat el ganivet ensangonat per sota la porta de la casa de la Maria Rosa i de l'Andreu, perquè tota la culpa caigués sobre el "seu millor amic". Però ara el Marçal només pensa en fer-se seva la Maria Rosa.

Escena 8

Graciós diàleg entre Badori i Calau, que estalvia sense presses per poder "triar dona". Potser en Calau també voldrà casar-se amb la Maria Rosa...?

Escena 9

Escena molt breu, de transició. Intervenen Calau, Badori i Gepa.

Escenes 10, 11 i 12

Escena 10

La Maria Rosa explica al Badori, tota divertida, com va conèixer l'Andreu. Records entranyables que es trenquen de cop quan s'adona de la crua realitat present. És una escena on el caràcter rialler, juganer i extrovertit de la Maria Rosa queda ben palès. El llenguatge de la Maria Rosa, aquí ho veiem esplèndidament, és desimbolt i viu, ple de modismes i girs col•loquials que avui costa de sentir en la parla del carrer, especialment als nuclis urbans. Es tracta sens dubte d'un llenguatge ric, encara que estigui esquitxat de castellanismes (ditxaratxero, guapàs, assessino...), que a la nostra edició estan marcats en cursiva.

1. La Maria Rosa fa referència a la verema, però... què és la verema?

Escena 11

Fan els preparatius a corre-cuita per anar a treballar "a la muntanya". Continua la incertesa pel pagament de la quinzena.

1. D'aquesta escena, ¿què podem deduir de la relació entre el capatàs i els treballadors?

Escena 12

1. Arriba una carta. Tots els treballadors es concentren al voltant del Quirze que s'esforça per obrir-la, però sembla que no se'n surt... La carta passa de mà en mà, però no acaba de ser llegida, creix l'expectació... ¿Què en podem deduir sobre la formació dels treballadors?

Escena 13

Discuteixen qui llegirà la carta. Tenen por de fer-la llegir a la Maria Rosa, l'única que "sap de lletra", pel cas que la carta portés males notícies de l'Andreu. En Marçal està visiblement inquiet, més encara que els altres.
Com és que Maria Rosa sap de lletra? I els altres per què no? Què vol tractar aquí l'autor de manera indirecta

Escena 14

La Maria Rosa s'assabenta de la fatal notícia. Tots queden commoguts al voltant d'una Maria Rosa destrossada i sense esperança ja.

Se sent soroll de diners: el capatàs ha començat per fi a repartir la quinzena. La multitud surt d'escena per rebre la paga. Què simbolitzen els diners?

Maria Rosa plora desconsolada mentre s'abaixa el teló del primer acte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada