dimecres, 12 de setembre de 2012

CONTINGUTS DE LITERATURA CATALANA. CURS 2012-2013


CONTINGUTS DE LITERATURA CATALANA CURS 2012-13


1. LA LITERATURA MEDIEVAL

1.1. Lírica trobadoresca
1.2. Ramon Llull
1.3. Les Cròniques

2. L’EDAT D‘OR. ELS SEGLES XIV I XV

2.1. L’Humanisme. La Cancelleria Reial.
- Bernat Metge.

2.2. La Prosa religiosa i moral.
- Francesc Eiximenis
- Vicent Ferrer
- Anselm Turmeda.

2.3. La Poesia.
- Ausiàs March.
- L’Escola Satírica valenciana.
- Jaume Roig.
- Joan Roís de Corella.

2.4. La narrativa cavalleresca.
- La novel•la cavalleresca i el llibre de cavalleries.
- Antecedents:la matèria de Bretanya.
- Tirant lo Blanch.
- Curial e Güelfa.

3. LA LITERATURA DELS S. XVI-XVIII. L’EDAT MODERNA. Renaixement. Barroc. I•lustració i Neoclassicisme. (La Decadència).

3.1. La literatura popular dels segles XVI, XVII, XVIII
3.2. El pensament Renaixentista.
3.3. El Barroc. Francesc Vicent Garcia.
3.4. El Pensament Il•lustrat.

4. EL SEGLE XIX: Renaixença i Romanticisme. Realisme i Naturalisme.
4.1. La Recuperació cultural de la Renaixença.
4.2. La Poesia: Jacint Verdaguer
4.3. El teatre: Àngel Guimerà. M. Rosa
4.4. El Costumisme, El Realisme i El Naturalisme.
4.5. La novel•la: Narcís Oller

5. EL SEGLE XX: MODERNISME I NOUCENTISME.
- El Modernisme
5.1. Poesia: Joan Maragall. Visions i Cants.
5.2. Novel•la:
- Raimon Casellas
- Joan Puig i Ferrater
- Caterina Albert (Víctor Català)
- Joaquim Ruyra
- Prudenci Bertrana.

5.3. Teatre: Santiago Rusiñol

- El Noucentisme:
5.4. Poesia: Josep Carner. Guerau de Liost.

6. EL SEGLE XX:

6.1. Les Avanguardes. Poesia:
- Josep M. Junoy.
- Joan Salvat-Papasseit
- La Segona Avantguarda: J.V. Foix

6.2. La literatura dels anys vint i trenta. La preguerra o període d’entreguerres. Renovació estètica:

6.2.1.1. La Poesia Postsimbolista dels anys 20 i 30.
- Marià Manent.
- Tomàs Garcés.
- Clementina Arderiu.
- Joan Teixidor.
- Carles Riba.
- Dos poetes singulars. Camins Innovadors:
- Bartomeu Rosselló-Pórcel.
- Màrius Torres. Antologia Poètica.

6.2.1.2. La Prosa dels anys 20 i 30.
- Novel•la psicològica:
- Carles Soldevila.
- Miquel Llor.
- Article periodístic i assaig: Josep Pla
- Novel•la avantguardista: Francesc Trabal.

6.2.1.3. Josep M. de Sagarra.

6.3. La literatura de guerra i postguerra. Anys 40 i 50:
6.3.1. La Poesia: (Tradició simbolista de Carles Riba)
- Rosa Leveroni
- Joan Teixidor
- Joan Vinyoli

6.3.2. La Poesia: (Tradició Avantguarda J.V. Foix)
- Joan Brossa
- Josep Palau i Fabre.

6.3.3. La narrativa dels anys 40 i 50:

6.3.3.1. Novel•la psicològica:
- Novel•la catòlica: Xavier Benguerel. Joan Sales.
- Novel•la agnòstica existencial: Maria Aurèlia Capmany. Josep M. Espinàs.

6.3.3.2. El Conte. Mite, fantasia, simbolisme:
- Jordi Sarsanedas.
- Manuel de Pedrolo.
- Joan Perucho.

6.4. La literatura dels anys 60. La Represa Cultural i Renovació estètica :

6.4.1. La narrativa:
- Llorenç Villalonga
- Mercè Rodoreda.
- Pere Calders. Cròniques de la veritat oculta.
- Salvador Espriu
- Joan Oliver (Pere Quart)

6.4.2. La Poesia :
- Salvador Espriu.
- Pere Quart


6.4.3. El Realisme històric:
- Miquel Martí i Pol.
- Vicent Andrés Estellés.

6.4.4. Poesia de l’experiència: Gabriel Ferrater

6.4.5. Teatre:
- Salvador Espriu. Antígona
- Joan Oliver

6.4.6. Assaig: Joan Fuster

6.5. La Literatura dels anys 70 i 80:
6.5.1. Poesia: Joan Brossa Vinyoli Narcís Comadira. Pere Gimferrer. Maria Mercè Marçal.
6.5.2. Narrativa: Baltasar Porcel Montserrat Roig Terenci Moix Biel Mesquida. Quim Monzó
6.5.3. Teatre: Josep M. Benet i Jornet. Rodolf Sirera. Manuel Molins. Sergi Belbel.

6.6. La literatura dels anys 90:
6.6.1. Maria Àngels Anglada: Quadern d’Aram.
Lectures prescriptives curs 2012-2013 de literatura Catalana. 2n de Batxillerat


A banda dels continguts anteriors es treballaran de forma detallada les sis lectures prescriptives dels punts que s'avaluaran a les proves de la selectivitat.


1. Mar i cel, d’Àngel Guimerà  

1. El Romanticisme i la tragèdia. 
2. L’aportació d’Àngel Guimerà a la tragèdia romàntica. 
3. Aspectes neoclàssics, romàntics i realistes a  Mar i cel
4. La presentació dels personatges: els indicis i els comentaris del primer acte. 5. La relació d’Osman i Mahomet amb les dones: el paper de l’anticipació. 
6. El significat dramàtic i ideològic de Joanot. 
7. La identitat i l’amor en Saïd. 
8. Els impulsos eròtic i maternal en Blanca. 
9. La religió com a fanatisme. 
10. Mestissatge, tolerància i fraternitat en relació als dos bàndols en conflicte. 11. El valor del sacrifici. 
12. Col·loquialisme i formalitat en la llengua dramàtica.   


2. Antologia, de Josep Carner

1. Josep Carner com a poeta noucentista. 
2. Els pretextos poètics.  
3. El tractament simbolista. 
4.La tensió entre realitat i ideal. 
5. El distanciament poètic en relació amb la ironia. 
6. L’objectivitat pretesa o real. 
7. Ciutat, ciutadanisme i classicisme. 
8. El món rural. 
9. L’amor com a joc elegant. 
10. L’amor com a fracàs sentimental. 
11. La influència de la poesia anglesa. 
12. Paisatge i jo líric. 
13. El postsimbolisme com a superació del Noucentisme. 
14. La preocupació per l’home i el seus límits. 
15. L’abstracció existencial i el lirisme dels objectes i els paisatges. 
16. L’efecte de la Guerra Civil i l’exili forçós en la poesia de Carner. 
17. La narrativitat filosòfica de Nabí: solitud i missió del poeta. 
18. Una poètica de l’exili: solitud, record, enyorança, elegia i retorn. 
19. Llengua, tècnica poètica i virtuosisme: l’evolució formal de la poètica carneriana.   

3. Antologia, de Màrius Torres

1. La  generació de la República (o  del 36). 
2. La tradició postsimbolista. 
3. El rigor tècnic: varietat i preferències mètriques i estròfiques. 
4. Una poètica del transcendent: l’aspiració a l’ Absolut, el record i el somni, l’acceptació de l’ordre còsmic i el dolor, la mort, l’amor, la reflexió sobre l’art i la poesia.
5. Les peces cíviques. 
6. La música i el món natural.
7. La configuració d’una imatgeria recurrent. Intimisme, al·legoria, depuració, anticol·loquialisme. 

4. Antígona, de Salvador Espriu. 
  
1. El mite d’Antígona en l’antiguitat clàssica. 
2. Antígona  i el teatre contemporani: Bertolt Brecht i Jean Anouilh. 
3. Antígona en el teatre català. Salvador Espriu i les dues versions d’Antígona
4. Estructura i personatges principals. 
5. La progressió dramàtica. 
6. Característiques morals i polítiques de l’enfrontament Creont-Antígona. 
7. Anàlisi i significació de la figura del Lúcid Conseller. 
8. Dissolució del destí i responsabilitat. La pietat i el perdó. 
9. Significació d’Antígona en la postguerra espanyola. 
10. L’aportació específica d’Espriu al mite d’Antígona
11. Altres mites en el teatre d’Espriu: Esther i Fedra. 5. Cròniques de la veritat oculta, de Pere Calders   

1. Els contes de  Cròniques de la veritat oculta en el context de la narrativa catalana de postguerra. 
2. Situació de l’obra en el conjunt de la producció de Calders. 
3. Definició i codificació de la realitat. 
4. Vida quotidiana i estabilitat inicial. 
5. Personatges i caricatura. 
6. La reiteració de motius literaris. 
7. La irrupció inversemblant i/o extraordinària. Models de fets extraordinaris i/o inversemblants. 
8. El codi acceptat o transgredit. Les limitacions de l’home com a limitacions del món. 
9. La veritat veritable. 


6. Quadern d’Aram, de M. Àngels Anglada  

1. Els cicles narratius d’ Anglada. 
2. La relació amb El violí d’ Auschwitz
3. El perspectivisme: veus múltiples, diversitat de materials compositius. 
4. El paratext i la intertextualitat. 
5. Entre el testimoniatge històric i el relat iniciàtic. 
6. El genocidi i l’èxode, la supervivència, la identitat, la memòria i l’oblit, la pèrdua d’innocència i el paradís, maduració com a temes. 7. Vahé,  figura in absentia:  la necessitat de bellesa i la poesia. 
8. Els  leitmotiv simbòlics: roses, mar, terra porpra. 
9. La prosa lírica. 


1. Mar i Cel, Angel Guimerà.
Educaula. Col. Educació 62, 55. EAN: 9788492672646 


2. Supervivent d'un cant remot. Antologia poètica;  Josep Carner.
Ed. 62.
Col. Educació 62, 73. ISBN- 978-84-92672-24-4

3. Com un foc invisible…Antologia poètica, Màrius Torres.
Educaula. Col. Educació 62, 50. EAN 978-84-92672-14-1

4. Antígona, Salvador Espriu.
Educaula. Col. Educació 62, 66. EAN 978-84

5. Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders.
Educaula. Col. Educació 62, 46. EAN 978-84-92672-09-7

6. Quadern d’Aram, Mª Àngels Anglada.
Educaula. Col. Educació 62, 38. EAN 978-84-92672-36-3Lectures prescriptives per a les matèries de modalitat de literatura

Promoció 2011 - 2013
1 Àngel Guimerà, Mar i cel.
2 Josep Carner, Antologia poètica.*
3 Màrius Torres, Antologia poètica *
4 Salvador Espriu, Antígona.
5 Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta.
6 Maria Àngels Anglada, Quadern d’Aram.

* En les lectures marcades amb un asterisc no serà  objecte d’avaluació l’obra completa, sinó la selecció que figura a continuació.


Màrius Torres, Antologia poètica

1.  «Dolç àngel de la mort…»

2.  «Que sigui la meva ànima…»

3. Febrer

4. «En el silenci obscur…»
5.  Paraules de la Nit
6. El combat dels poetes
7. Cançó a Mahalta: «Corren les nostres ànimes…» 
8. Lorelei
9.  Venus
10. Entre l’herba i els núvols. Tannkas
11.  Couperin, a l’hivern
12.  Un altre abril
13. Abendlied
14.  Al Present

15. Presència
16.  «La galerna i el llamp…»
17.  Els núvols
18.  Arbor Mortis
19.  Pelegrins
20.  «Sé que hauré d’oblidar...»
21.  La Ciutat Llunyana
22.  «Tot és lluny, en la nit...»
23.  L’abisme de llum
24.  Això és la joia
25.  Mozart
26. Aviat, als asils... »

Josep Carner: antologia poètica

1. “Ahir”, de Llibre dels poetes (1904) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
2. “La poma escollida”, d’Els fruits saborosos (1906) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
3. “Com les maduixes”, d’Els fruits saborosos (1906) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
4. “Les llimones casolanes”, d’Els fruits saborosos (1906) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
5.  “Cançó d’un doble amor” de  Verger de les galanies (1911) [text de l’edició definitiva:
Poesia,1957].
6. “Camperola llatina”, de Verger de les galanies (1911) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
7.  “La bella dama del tramvia”, d’Auques i ventalls (1914) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
8. “Símbols”, d’Auques i ventalls (1914) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
9. “Vora la mar és nada”, de La paraula en el vent (1914). [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
10.  “El dia revolt”, de Bella terra, bella gent (1918) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
11.  “Cançoneta incerta”, d’El cor quiet (1925). [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
12.  “Beat supervivent”, d’El cor quiet (1925). [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
13. “La vida incerta”, de La primavera al poblet (1935). [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
14. “Cant IV” de Nabí” (1941). [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
15. “Bèlgica”, de Llunyania (1952) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
16. “Cor fidel”, de Llunyania (1952) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
17. “L’altre enyor”, de Llunyania (1952) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
18. “Illa”, de Llunyania (1952) [text de l’edició definitiva: Poesia,1957].
19. “Arbres”, d’Arbres (1953).
20. “A un auró”, d’Arbres (1953).
21.  “Si em vaga”, d’Absència (1957).
22. “Lleialtat”, d’Absència (1957).
23. “El fènix”, de Bestiari (1964).
24. “Les formigues”, de Bestiari (1964).
25. “El més vell del poble”, d’El tomb de l’any (1966).

- 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada