dimecres, 18 de setembre de 2013

Continguts de literatura catalana. Curs 2013-14Temari:
 1. Mar i cel, d’Àngel Guimerà
- El Romanticisme i la tragèdia.
- L’aportació d’Àngel Guimerà a la tragèdia romàntica.
- Aspectes neoclàssics, romàntics i realistes a Mar i cel.
- La presentació dels personatges: els indicis i els comentaris del primer acte.
- La relació d’Osman i Mahomet amb les dones: el paper de l’anticipació.
- El significat dramàtic i ideològic de Joanot.
- La identitat i l’amor en Saïd.
- Els impulsos eròtic i maternal en Blanca.
- La religió com a fanatisme.
- Mestissatge, tolerància i fraternitat en relació als dos bàndols en conflicte.
- El valor del sacrifici.
- Col•loquialisme i formalitat en la llengua dramàtica.


 2. Antologia poètica, de Josep Carner
- Josep Carner com a poeta noucentista.
- Els pretextos poètics.
- El tractament simbolista. - La tensió entre realitat i ideal. - El distanciament poètic en relació amb la ironia. - L’objectivitat pretesa o real. - Ciutat, ciutadanisme i classicisme. El món rural. - L’amor com a joc elegant. L’amor com a fracàs sentimental. - La influència de la poesia anglesa. - Paisatge i jo líric. - El postsimbolisme com a superació del Noucentisme. - La preocupació per l’home i el seus límits. - L’abstracció existencial i el lirisme dels objectes i els paisatges. - L’efecte de la Guerra Civil i l’exili forçós en la poesia de Carner. - La narrativitat filosòfica de Nabí: solitud i missió del poeta. - Una poètica de l’exili: solitud, record, enyorança, elegia i retorn. - Llengua, tècnica poètica i virtuosisme: l’evolució formal de la poètica carneriana. 3. Antologia poètica, de Bartomeu Rosselló-Pòrcel - La ruptura estètica amb l’‹‹Escola mallorquina››. - L’acostament a la poesia pura. - Els instants crepusculars. - El barroquisme. - L’acostament a l’avantguardisme. - L’evolució de les formes poètiques. - Un cert decadentisme. - La relació amb la poesia de la Generación del 27. - El joc intertextual. - Les imatges del foc, del vent i la llum. - El recurs de l’oxímoron. - Heràclit i el concepte de món. - La comprensió intel•lectual de món i la necessitat d’art. - La relació entre coneixement, art i llenguatge. - La relació entre poesia i existència. 4. Antígona, de Salvador Espriu. - El mite d’Antígona en l’antiguitat clàssica. - Antígona i el teatre contemporani: Bertolt Brecht i Jean Anouilh. - Antígona en el teatre català. Salvador Espriu i les dues versions d’Antígona. - Estructura i personatges principals. - La progressió dramàtica. - Característiques morals i polítiques de l’enfrontament Creont-Antígona. . - Anàlisi i significació de la figura del Lúcid Conseller. - Dissolució del destí i responsabilitat. La pietat i el perdó. - Significació d’Antigona en la postguerra espanyola. - L’aportació específica d’Espriu al mite d’Antígona. Altres mites en el teatre d’Espriu: Esther i Fedra. 5. Cròniques de la veritat oculta, de Pere Calders - Els contes de Cròniques de la veritat oculta en el context de la narrativa catalana de postguerra. -Situació de l’obra en el conjunt de la producció de Calders. - Definició i codificació de la realitat. Vida quotidiana i estabilitat inicial. - Personatges i caricatura. - La reiteració de motius literaris. - La irrupció inversemblant i/o extraordinària. Models de fets extraordinaris i/o inversemblants. - El codi acceptat o transgredit. - Les limitacions de l’home com a limitacions del món. - La veritat veritable. 6. Jardí vora mar, de Mercè Rodoreda - La presència del mite en aquesta novel•la. - El distanciament. - La consciència de la mort. - El sentit tràgic. - L’aigua com a element simbòlic. - El behaviorisme: tècniques de construcció. - Eugeni i Rosamaria: infantesa i record. - Els dos camins fonamentals de coneixement de les relacions amoroses. - El diari d’Eugeni. - Mar i jardí: el suïcidi d’Eugeni. - La impossibilitat de recuperació del passat. Material didàctic: - Àngel Guimerà, Mar i cel. Educaula. Col. Educació 62, 55. ISBN: 978-84-92672-64-6 -Josep Carner, Supervivent d’un cant remot. Antologia poètica. Educaula. Col. Educació 62, 73. ISBN: 978-84-92672-24-4 - Salvador Espriu, Antígona. Educaula. Col. Educació 62, 66. ISBN: 978-84-92672-81-3 -Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta. Educaula. Col. Educació 62, 46. ISBN: 978-84-92672-09-7 -Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Tempestat de flama Antologia poètica * Educaula. Col. Educació 62, ISBN 978-84-15192-37-4 -Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar. Club Editor. ISBN 978-84-7329-122-4

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada