dimarts, 8 d’octubre de 2013

EXPOSICIÓ DELS POEMES DE CARNER

JOSEP CARNER, Supervivent d’un cant remot. Antologia poètica.
L’EXPOSICIÓ DELS POEMES SERÀ AVALUADA SEGONS L’EXPLICACIÓ DE TOTS ELS PUNTS DEMANATS (CONTINGUT), LA PRESENTACIÓ, LA CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA I GRAMATICAL I LA CLAREDAT.

POEMES COMUNS (QUE HA DE FER TOTHOM):
1.       L a poma escollida
2.       Com les maduixes
3.       Les llimones casolanes
4.       Cançó d’un doble amor
5.       La bella dama del tramvia
6.       Vora la mar és nada
7.       El dia revolt
8.       Cançoneta incerta
9.       Beat supervivent
10.   Bèlgica
11.   Cor fidel
12.   L’altre enyor
13.   Illa
14.   Arbres
15.   A un auró
16.   Si em vaga
17.   Lleialtat
18.   El més vell del poble
POEMES INDIVIDUALS (ASSIGNATS PER ORDRE DE LLISTA):
1.       Ahir: Virgínia
2.       Camperola llatina: Marta
3.       Símbols: Mouad
4.       La vida incerta: Guillem
5.       Cant IV: Laura
6.       El fènix: Paula
7.       Les formigues: Sukaena
ORDRE D’EXPOSICIÓ
Aquest serà l’ordre d’exposició que se seguirà. Això no vol dir que si un alumne/a no té fet el treball es passi al següent poema i l’alumne/a l’ha de tenir preparat per a exposar.
1.       Ahir : Virgínia - 14 d’octubre
2.       L a poma escollida (qualsevol de vosaltres) - 14 d’octubre
3.       Com les maduixes  (qualsevol de vosaltres) -  15 d’octubre
4.       Les llimones casolanes (qualsevol de vosaltres)-  15 d’octubre
5.       Cançó d’un doble amor: (qualsevol de vosaltres) - 16 d’octubre
6.       Camperola llatina: Marta - 16 d’octubre
7.       La bella dama del tramvia (qualsevol de vosaltres)- 17 d’octubre
8.       Símbols: Mouad - 17 d’octubre
9.       Vora la mar és nada (qualsevol de vosaltres) - 21 d’octubre
10.   El dia revolt (qualsevol de vosaltres) - 21 d’octubre
11.   Cançoneta incerta (qualsevol de vosaltres) - 22 d’octubre
12.   Beat supervivent (qualsevol de vosaltres) - 22 d’octubre
13.   La vida incerta: Guillem - 23 d’octubre
14.   Cant IV : Laura - 23 d’octubre
15.   Bèlgica (qualsevol de vosaltres) - 24 d’octubre
16.   Cor fidel  (qualsevol de vosaltres) - 24 d’octubre
17.   L’altre enyor: (qualsevol de vosaltres) - 28 d’octubre
18.   Illa: (qualsevol de vosaltres)  - 28 d’octubre
19.   Arbres: (qualsevol de vosaltres)  - 29 d’octubre
20.   A un auró: (qualsevol de vosaltres)  - 29 d’octubre
21.   Si em vaga (qualsevol de vosaltres) - 30 d’octubre
22.   Lleialtat: (qualsevol de vosaltres)  - 30 d’octubre
23.   El fènix: Paula – 4 de novembre
24.   Les formigues: Sukaena- 4 de novembre
25.   El més vell del poble (qualsevol de vosaltres) – 5 de novembre

COMENTARI DE CADA POEMA
1.       Introducció de la vida de l’autor, moviment literari, època, situació del poema dins la seva obra i període literari...
2.       Vocabulari (cerca del significat d’alguns mots desconeguts)
3.       Mètrica
4.       Figures literàries (nom i explicació)
5.       Parts en què es divideix el poema i enunciar la idea principal de cada part
6.       Explicació detallada de cada un dels versos del poema.

7.       Conclusió

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada