Tipus d' estrofes i figures literàries

Mètrica i versificació. El que cal saber per entendre la poesia http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/metrica.htm